3.1 Aritmetik Operatörler

3.1   Aritmetik Operatörler

Değişken veya sabitler üzerinde temel aritmetik işlemleri gerçekleyen operatörlerdir. Bunlar Tablo 3.1’de listelenmiştir.

Tablo 3.1: Aritmetik Operatörler

 

Operatör Açıklama Örnek Anlamı
+ toplama x + y x ve y nin toplamı
- çıkarma x - y x ve y nin farkı
* carpma x * y x ve y nin çarpımı
/ bölme x / y x ve y nin oranı
% artık bölme x % y x / y den kalan sayı

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.