MySQL

MySQL Console Command

To login (from unix shell) use -h only if needed.

  Create a database on the sql server.

  List all databases on the sql server.

  Switch to a database.

  To see all the tables in the db.

  To see database’s field formats.

  To delete 

Devamını Oku…

PHP – ODBC (Open Database Connectivity)

PHP – ODBC (Open Database Connectivity) ODBC(Open Database Connectivity) , bir veri kaynağına bağlanmayı gerçekleştiren bir uygulama arayüzüdür. ODBC Bağlantısı Oluşturmak ODBC bağlantısı ile birlikte, her türlü veritabanına , ağ üzerindeki herhangi bir bilgisayara bağlanmak mümkündür. MS Access Veritabanına Bağlantı Kurulumunu Tarif Edelim: Control Paneldeki(Denetim Masası) Yönetici Araçlarını Açın. Data Sources(OBDC) seçeneğini çift tıklayın. System 

Devamını Oku…

MySQL Join

MySQL Join MySQL işlemlerinde şimdiye kadar her seferinde sadece bir tablodan veri alımı yaptık.Çoğunlukla PHP-MySQL projelerinde bu işlemler bizim için yeterli olacaktır.Ancak daha kapsamlı projeler için aynı anda birden fazla tablodan işlem alışverişi yapmamız gerekebilir.MySQL JOIN olayı da bunun için vardır. MySQL Join MySQL JOIN işlemi ile iki veya daha fazla tablodan parça alarak yeni 

Devamını Oku…

MySQL Delete

MySQL Delete Veritabanındaki Bilgiyi Silmek DELETE FROM ifadesi veritabanı tablosundaki kayıtları siler. Syntax DELETE FROM tablo_adi WHERE sutun_adi = aranan_deger Verileri PHP ile sorgulayıp işlemek için mysql_query() fonksiyonu ile sorgu yapılır.Bu fonksiyon MySQL başlantısına sorguyu gönderir. Örnek İlk dersimizde “Arkadas” isimli veritabanı tablosunu oluşturmuştuk: adi soyadi yas Atilla Atasoy 24 İzzet Norton 28 Şimdiki örneğimiz 

Devamını Oku…

MySQL Update

MySQL Update UPDATE ifadesi , database(veritabanı) tablolarını yeniden düzenleme işlemini gerçekleştirir. Bir Veritabanındaki Veriyi Güncelleme UPDATE ifadesi veritabanındaki bilgileri düzenler. Syntax UPDATE tablo_adi SET sutun_adi = yeni_bilgi WHERE sutun_adi = aranan_bilgi Verileri PHP ile sorgulayıp işlemek için mysql_query() fonksiyonu ile sorgu yapılır.Bu fonksiyon MySQL başlantısına sorguyu gönderir. Örnek                      İlk dersimizde “Arkadas” isimli veritabanı tablosunu oluşturmuştuk: 

Devamını Oku…

MySQL Order By

MySQL Order By ORDER BY sözcüğü ile kayıtlı verileri belirten duruma göre dizilir. ORDER BY Sözcüğü Syntax SELECT sutun_adi(s) FROM tablo_adi ORDER BY sutun_adi Örneği      Örneğimizde “Arkadas” tablosunda bulunan kayıtlı tüm verileri seçer ve “yas” kriterine göre dizer:

  Kodun çıktısı şu şekildedir: İzzet Norton 28 Atilla Atasoy 24 Artarak Yada Azalarak Dizelemek ORDER 

Devamını Oku…

MySQL Where

MySQL Where Where , Belirtilen kritere göre sorgu yapan ve bulunan sonucu seçen (SELECT) ifadedir. WHERE İfadesi Belirtilen kritere göre sorgu yapan ve bulunan sonucu seçer. Syntax SELECT column FROM tablo WHERE column operator deger Aşağıdaki operatörler WHERE ifadesi için gerekli kriterleri belirtmek için kullanılabilir:   Operatör Tanımı = Eşittir != Eşit Değildir > Büyüktür 

Devamını Oku…

MySQL Select

SELECT ifadesi veritabanından bilgileri seçer ve kullanıma hazır hale getirir. Veritabanı Tablosundan Veri Seçmek. SELECT ifadesi veritabanından bilgileri seçer. Syntax 1 SELECT sutun_adi(s) FROM tablo_adi PHP ile sorguyu çalıştırmamız için mysql_query() fonksiyonunu çalıştırmamız gerekir.MySQL bağlantısına sorgu ve istek gönderilir. Örnek Örneğimizde “Arkadas” tablosundaki tüm verileri seçer.(NOT: * sembolü tablodaki tüm verileri işaret eder.)

  Örneğimizde 

Devamını Oku…

Mysql Insert Komutu

Mysql’de veri tabanını veriler yüklerken INSERT komutunu kullanıyoruz. Veri tabanımızda kitap adında bir tablo olsun ve tabloda; id,k_adi,yazar,yorum,onay,yayin_evi,baski_no sütunları yer alsın. Tablomuza veri aktarımı (kaydı) yapmak için aşağıdaki kodları kullanacağız. 1 INSERT INTO kitap (k_adi,yazar,yorum,onay,yayin_evi,baski_no) 2 3 VALUES (Aşk,Elif Şafak,Güzel bir kitap,0,Doğan Kitap,1); Yukarıdaki komut da id bölümünü almadık veri tabanını verileri eklerken otomatik olarak 

Devamını Oku…