MySQL Select

SELECT ifadesi veritabanından bilgileri seçer ve kullanıma hazır hale getirir.

Veritabanı Tablosundan Veri Seçmek.

SELECT ifadesi veritabanından bilgileri seçer.

Syntax

1 SELECT sutun_adi(s) FROM tablo_adi

PHP ile sorguyu çalıştırmamız için mysql_query() fonksiyonunu çalıştırmamız gerekir.MySQL bağlantısına sorgu ve istek gönderilir.

Örnek Örneğimizde “Arkadas” tablosundaki tüm verileri seçer.(NOT: * sembolü tablodaki tüm verileri işaret eder.)


 

Örneğimizde sorgudan sonra ele alınan veriler $result değişkeni tarafındn tutulur. mysql_fetch_array() fonksiyonu ile kayıtları $result değişkenine dizi halinde verir. mysql_fetch_array() her sorgusunda birer satır okuyarak değişkene gönderir.Böylece while döngüsü sona erdiğinde tablodaki tüm verilerde yayınlanır.Kodun çıktısı aşağıdaki gibi olur:

Atilla Atasoy
İzzet Norton


Sonucu HTML tablosunda Göstermek

Yukarıdaki sonuçları aynı şekilde kullanarak bir HTML tablosunda kullanalım:


 

Örneğimizin çıktısı şöyledir:

Adı Soyadı
İzzet Norton
Atilla Akoğlu

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.