MySQL Order By

MySQL Order By

ORDER BY sözcüğü ile kayıtlı verileri belirten duruma göre dizilir.

ORDER BY Sözcüğü

Syntax

SELECT sutun_adi(s)

FROM tablo_adi

ORDER BY sutun_adi

Örneği     

Örneğimizde “Arkadas” tablosunda bulunan kayıtlı tüm verileri seçer ve “yas” kriterine göre dizer:

 

Kodun çıktısı şu şekildedir:

İzzet Norton 28

Atilla Atasoy 24


Artarak Yada Azalarak Dizelemek

ORDER BY ifadesi ile birlikte; dizilim-belirteci olan ASC ascending(artarak) sözcüğünü kullanırsak , verileri söz dizim kurallarına göre sıralar.(1 den-9 a , “a” dan “z” e)

ORDER BY ifadesi ile birlikte; dizilim belirteci olan DESC (descending-azalarak) sözcüğünü kullanırsak, verileri söz dizim kuralların göre azaralarak sıralar(9da -1 e , “z” den “a” ya):

SELECT sutun_adi(s)

FROM tablo_adi

ORDER BY sutun_adi DESC


Birden Fazla Sütunu Sıralamak

Birden fazla sutunu sıralamak da mümkündür.Sıralama komutu verirken ,ikinci sutun , yanlızca birinci sutun birinci ve kimlik verilerine sahipse kullanılır:

SELECT sutun_adi(s)

FROM tablo_adi

ORDER BY sutun_adi1, sutun_adi2

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.