PHP – ODBC (Open Database Connectivity)

PHP – ODBC (Open Database Connectivity)

ODBC(Open Database Connectivity) , bir veri kaynağına bağlanmayı gerçekleştiren bir uygulama arayüzüdür. ODBC Bağlantısı Oluşturmak

ODBC bağlantısı ile birlikte, her türlü veritabanına , ağ üzerindeki herhangi bir bilgisayara bağlanmak mümkündür.

MS Access Veritabanına Bağlantı Kurulumunu Tarif Edelim:

  1. Control Paneldeki(Denetim Masası) Yönetici Araçlarını Açın.
  2. Data Sources(OBDC) seçeneğini çift tıklayın.
  3. System DSN sekmesini seçin.
  4. Add(Ekle) tıklayın.
  5. Microsoft Access Driver seçin ve Finish e tıklayın
  6. Sonraki ekranda, veritabanı yerini verin ve Select (Seç) tıklayın .
  7. Veritabanına Data Source Name (DSN) adı verin.
  8. OK(tamam) e tıklayın. Güle güle kullanın.

 


ODBC’e Bağlanmak

odbc_connect() fonksiyonu ile ODBC veri kaynağına bağlantı sağlanır. Bu fonksiyon 4 parametre alır:veri kaynağı adı, kullanıcı adı , şifre , ve opsiyonel bir imleç tipi.

odbc_exec() fonksiyonu SQL işlemini çalıştırır.

Örnek

Sıradaki örneğimiz kullanıcı adi veya parola kullanmadan DSN’e northwind adında bir bağlantı oluşturacaktır.Daha sonra SQL oluştup çalışacaktır:

$conn=odbc_connect(‘northwind’,”,”);

$sql=”SELECT * FROM musteri”;

$rs=odbc_exec($conn,$sql);


Kayıtları Tekrarlamak

odbc_fetch_row() fonksiyonu sonuçları kayıtlı satırlardan çeker.Alınacak bir satır var ise bu fonksiyon TRUE döndürür,aksi halde FALSE değerini döndürür.

Fonksiyon iki parametre ile çalışır: ODBC sonuç belirteci ve opsiyonel satır numarası:

odbc_fetch_row($rs)


Kayıtlara Erişim

odbc_result() fonksiyonu kayıttan veri okur. Bu fonksiyon iki parametre kullanır : ODBC sonuç belirteci ve bölüm numarası yada ismi.

Aşağıdaki kod kayıdın 1. satırından sorgu sonucu okur:

$compname=odbc_result($rs,1);

Aşağıdali kod ise “SirketAdi” isimli bölümü okur ve döndürür.:

$compname=odbc_result($rs,”SirketAdi”);


ODBC Bağlantısını Kapatmak

odbc_close() fonksiyonu ODBC bağlantısını kapatır.

odbc_close($conn);


ODBC Örneği 

Örneğimiz ,ilk önce veritabanı bağlantısını kuruyor ve sonra kayıtlara erişim sağlanacak.Alınan verileri bir HTML tablosuna alacaktır.

 

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.