PHP – ODBC (Open Database Connectivity)

PHP – ODBC (Open Database Connectivity)

ODBC(Open Database Connectivity) , bir veri kaynağına bağlanmayı gerçekleştiren bir uygulama arayüzüdür. ODBC Bağlantısı Oluşturmak

ODBC bağlantısı ile birlikte, her türlü veritabanına , ağ üzerindeki herhangi bir bilgisayara bağlanmak mümkündür.

MS Access Veritabanına Bağlantı Kurulumunu Tarif Edelim:

  1. Control Paneldeki(Denetim Masası) Yönetici Araçlarını Açın.
  2. Data Sources(OBDC) seçeneğini çift tıklayın.
  3. System DSN sekmesini seçin.
  4. Add(Ekle) tıklayın.
  5. Microsoft Access Driver seçin ve Finish e tıklayın
  6. Sonraki ekranda, veritabanı yerini verin ve Select (Seç) tıklayın .
  7. Veritabanına Data Source Name (DSN) adı verin.
  8. OK(tamam) e tıklayın. Güle güle kullanın.

 


ODBC’e Bağlanmak

odbc_connect() fonksiyonu ile ODBC veri kaynağına bağlantı sağlanır. Bu fonksiyon 4 parametre alır:veri kaynağı adı, kullanıcı adı , şifre , ve opsiyonel bir imleç tipi.

odbc_exec() fonksiyonu SQL işlemini çalıştırır.

Örnek

Sıradaki örneğimiz kullanıcı adi veya parola kullanmadan DSN’e northwind adında bir bağlantı oluşturacaktır.Daha sonra SQL oluştup çalışacaktır:

$conn=odbc_connect(‘northwind’,”,”);

$sql=”SELECT * FROM musteri”;

$rs=odbc_exec($conn,$sql);


Kayıtları Tekrarlamak

odbc_fetch_row() fonksiyonu sonuçları kayıtlı satırlardan çeker.Alınacak bir satır var ise bu fonksiyon TRUE döndürür,aksi halde FALSE değerini döndürür.

Fonksiyon iki parametre ile çalışır: ODBC sonuç belirteci ve opsiyonel satır numarası:

odbc_fetch_row($rs)


Kayıtlara Erişim

odbc_result() fonksiyonu kayıttan veri okur. Bu fonksiyon iki parametre kullanır : ODBC sonuç belirteci ve bölüm numarası yada ismi.

Aşağıdaki kod kayıdın 1. satırından sorgu sonucu okur:

$compname=odbc_result($rs,1);

Aşağıdali kod ise “SirketAdi” isimli bölümü okur ve döndürür.:

$compname=odbc_result($rs,”SirketAdi”);


ODBC Bağlantısını Kapatmak

odbc_close() fonksiyonu ODBC bağlantısını kapatır.

odbc_close($conn);


ODBC Örneği 

Örneğimiz ,ilk önce veritabanı bağlantısını kuruyor ve sonra kayıtlara erişim sağlanacak.Alınan verileri bir HTML tablosuna alacaktır.

 

Bir cevap yazın